بیایید به دنیای سادگی پای بگذاریم، جایی که رنگ و بافت (texture) در مرکز اهمیت قرار دارند. تُن های نرم، مناظر آرامش بخش و سوژه های تنها، چیزی است که این ژانر عکاسی را تعریف می کند. مینیمالیسم در عمل آن چیزی نیست که شما در کادر قرار می دهید بلکه آن چیزی است که از کادر خارج می کنید! این سبک عکاسی سعی می کند داستانی را با کمترین عناصر و ترکیب بندی ساده… ادامه مطلب »