در عکاسی پرتره، به نقطه روشن درون چشم سوژه که می تواند انعکاس نور طبیعی و یا نور فلش باشد Catch Light می گویند. نور چشم (catch light) همان طور که می بینید در تصویر بالا در چشم های کودک، انعکاسی از منبع نور واقعی دیده می شود. این انعکاس به صورت نقطه ی سفید کوچکی دیده می شود. اما اگر از نزدیک تر نگاه کنیم می توانیم شکل منبع نور را تشخیص دهیم. همان… ادامه مطلب »