در مطلب امروز(راهنمای ژست گرفتن خانم ها) را از زبان یک تیم عکاسی حرفه ای مرور می کنیم. شما می توانید از قبل این آموزش را در اختیار عروس و داماد قرار دهید (آموزش ژست آقایان در مطلب بعد) تا روز عکاسی آمدگی بیشتری برای ژست گرفتن داشته باشند. راهنمای ژست گرفتن خانم ها را برای شما آماده کردیم تا نشان دهیم چطور می خواهیم شما را در عکس هایتان خوب نشان دهیم و از شما… ادامه مطلب »
در مطلب امروز(راهنمای ژست گرفتن آقایان) آموزش ژست دادن به داماد را از زبان یک تیم عکاسی حرفه ای مرور می کنیم. شما می توانید از قبل این آموزش را در اختیار عروس و داماد قرار دهید تا روز عکاسی آمدگی بیشتری برای ژست گرفتن داشته باشند. همچنین می توانید آموزش ژست گرفت خانم ها را نیز جهت تکمیل این آموزش مطالعه نمایید. لبخند درست مانند خانم ها، لبخند با لبانی بسته زیبا نیست. با… ادامه مطلب »