معمولا عکاسان تازه کار در عکاسی پرتره (چهره) دچار سردرگمی شده و اشتباهاتی انجام می دهند که در زیر به ده مورد از مهمترین آنها اشاره می کنیم و راه حل دوری از هر یک را نیز بررسی می کنیم: عکاسی واید (Wide) عدم وضوح چشم ها عمق میدان زیاد اشیا نامناسب اطراف یا پشت سر سوژه عمق میدان بسیار کم ارتفاع نامناسب دوربین سایه های تند قرمزی چشم ها (Red Eye) جزییات بیش از… ادامه مطلب »