اگر به شما بگویم که با یادگیری قانون یک­ سوم (The Rule of Thirds) عکاسی شما از این رو به آن رو خواهد شد تعجب می کنید؟ شاید آرزو کنید کاش همه ی قوانین و آموزش ها آن قدر ساده و کاربردی بود! برای ساده ترین و پر کاربرد ترین آموزش عکاسی خودتان را آماده کنید. قانون یک­ سوم چیست؟ تقاطع دو خط عمودی با دو خط افقی صفحه را به ۹ مستطیل هم اندازه… ادامه مطلب »