عمق میدان (Depth of Field) چیست؟ عمق میدان یکی از مهم ترین موضوعات عکاسی است. درک کامل عمق میدان و دانستن فاکتورهای تاثیرگذار بر روی آن جزء بایدهای دانش هر عکاس است. بسیاری از عکاسان می دانند که عمق میدان متاثر از دیافراگم است. اما آیا می دانید عمق میدان تحت تاثیر فاکتورهای دیگری هم هست؟ در این پست، به بیان ساده توضیح می دهیم که عمق میدان چیست و چگونه می توانید آن را کنترل… ادامه مطلب »
معمولا عکاسان تازه کار در عکاسی پرتره (چهره) دچار سردرگمی شده و اشتباهاتی انجام می دهند که در زیر به ده مورد از مهمترین آنها اشاره می کنیم و راه حل دوری از هر یک را نیز بررسی می کنیم: عکاسی واید (Wide) عدم وضوح چشم ها عمق میدان زیاد اشیا نامناسب اطراف یا پشت سر سوژه عمق میدان بسیار کم ارتفاع نامناسب دوربین سایه های تند قرمزی چشم ها (Red Eye) جزییات بیش از… ادامه مطلب »