هر عکاسی می خواهد واضح ترین عکس های ممکن را بگیرد. در اینجا نحوه ضبط جزئیات خیره کننده در هر عکس آورده شده است، آماده باشید. نمونه یک عکس شارپ از Death Valley NP یکی از مواردی که عکاسی را ناامید کننده می کند نرمی و تاری در تصاویر است. عکس های شارپ بسیار جذاب تر از تصاویر نرم هستند. وقتی از یک لحظه خاص عکس می گیرید بسیار ناامید کننده است اگر تصاویر نرم… ادامه مطلب »