نقطه منفی

نقطه منفی (نقطه سفید در کادری سیاه)

نقطه منفی: کادری سیاه رنگ که نقطه سفید در آن وجود دارد.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *