خلق آدم، اثر میکلانژ (۱۵۱۱ میلادی) سقف کلیسای سیستین

خلق آدم، اثر میکلانژ (1511 میلادی) سقف کلیسای سیستین

خلق آدم، اثر میکلانژ (۱۵۱۱ میلادی) سقف کلیسای سیستین

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *